"

Kommuninformation v 48 2013

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.
Här under kan du läsa den senaste informationen.
Åsele Kommun informerar v. 48 2013
-- information-rubrik-top.gif
Lämna synpunkter om stormen Hilde

För att kunna förbättra insatserna/beredskapen vid en kris, liknande stormen Hilde, så tar vi tacksamt emot era synpunkter. Tala gärna om vad ni har upplevt som har
varit bra och vad som har varit dåligt.
Beredskapssamordnare Jonas Hahlin tel. 070 – 285 81 60, e-postadress: administrativa@asele.se eller till Åsele kommun, Räddningstjänsten, 919 85 Åsele

Farthinder

Härmed inbjuds boende längs med Strandvägen, Utförsvägen och Bryggaregatan till ett dialogmöte angående eventuella farthinder efter dessa gator.
Vi träffas vid Kulturhuset den 17/12 kl. 18.00 Väl mött!  Tekniska Avd.
 

Julgranar i Åsele centrum

Tack till er som bidragit med årets julgranar. Har du en gran som du vill bli av med och som vi kan använda som julgran inför nästa jul, tar vi kostnadsfritt bort den. Hör
av dig till hösten till Magnus Englund 140 35 eller Karl-Gunnar Danielsson 140 24.

Brandvarnare - Räddar liv och är din säkerhet. -- brandvarnare.jpg

Du bör ha en brandvarnare i varje våningsplan. Brandvarnaren är en billig livförsäkring, brandvarnaren reagerar på den livsfarliga brandröken, varnar dig och andra snabbt och ger dig en chans att sätta dig i säkerhet och larma.

Det är ett lagkrav att BRANDVARNARE skall finnas i alla bostäder.


Viktigt att ni kollar och byter batterier. Gör det NU! innan det är försent.

Barn- och utbildning informerar

Kommunal vuxenutbildning Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial vuxenutbildning i alla länets kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Åsele Lärcentrum

Svenska för invandrare (SFI)
Kurser i SFI anordnas i Åsele.
Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI skall ske genom Åsele Lärcentrum. Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05. Studie- och yrkesvägledare är Hanna Persson, tel. 0941-142 37/141 13.

För ytterligare information kontakta Åsele Lärcentra tel. 0941-142 37 eller 142 38.

Åselehus informerar

Adventstider kan betyda mysiga stunder med mycket ljus men det kan snabbt hända en olycka! Levande ljus är orsaken till att det är flest bostadsbränder under december må-- Åselehus logonad. Testa brandvarnaren regelbundet!
Ni som inte har en, hör snarast av er till kontoret. Tänk även på att det kan bli dyrt att inte ha en fungerande hemförsäkring.

Enligt den hyresförhandling som hölls mellan Stiftelsen Åselehus och Hyresgästföreningen i slutet av februari kommer grundhyran att höjas med 1,1% från 2014-01-01.
Uppgörelsen gäller även lokaler med förhandlingsklausul.


Vi vill passa på att påminna om våra ungdomsrabatter:
Grundhyran reduceras med 30% på 1:or och 2:or. Detta gäller tom den månad man fyller 23 år.
Välkommen in så hjälper vi dig att hitta en passande lägenhet.

 
Åselegalan 2013

Lördag 16 november hölls en inspirationsdag tillsammans med Åselegalan 2013. -- AG2011.GIF

På dagen föreläste en av Sveriges största bloggare, UnderbaraClara Lidström, och Internetforskare Annakarin Nyström om möjligheter och utmaningar med Digitalt Entreprenörskap.

På kvällen hölls den fjärde Åselegalan med 80 deltagare fördelat på 26 olika företag. Nytt för i år var att prisutdelningen hölls på Kulturhuset för att kunna nyttja den teknik som finns där så att vinnarna kunde presenteras med bild och film.

Jenny Lundqvist var årets konferencier under både inspirationsdagen och galan. Under prisutdelningen underhöll Petri Kivimäki, Dan Eriksson, Jonny Nilsson och Peter
Grahn med musik och Rockatjejs med dans. För kvällsunderhållningen stod Vilhelminabandet High5.

Vinnarna som prisades under Galan var:

Årets företagare:
Tord Eriksson, Vildmarkens HVB
Årets nyföretagare: Magnus Lindqvist, Västertoppen AB – Handlar’n i Fredrika
Årets unga företagare: Noomi From Norlin och Andreas From, Lindero Lantbruk
Årets Export/importföretag: Henry Coronica, Axaeco
Årets Guldhjärta: Karl-Ivan Tegnestig, Fredrika Taxi AB
Årets kommunanställd: Stig-Anders Hansson, kultur- & fritidschef.
 

 
Omsorg och boende för ensamkommande barn och ungdomar

Åsele kommun har sedan 2006 tagit emot ensamkommande asylsökande barn. Barnen har olika nationaliteter och är i åldern 16-18. Barnen söker en fristad i Sverige och har ofta haft traumatiska upplevelser i hemlandet och är i stort behov av omsorg, trygghet och omtanke.

Åsele kommun har valt att inte sköta verksamheten i egen kommunal regi utan upphandlat en entreprenör för att svara för omsorgen och boendet. Åsele Gård AB har varit den entreprenör som på kommunens uppdrag skött verksamheten sedan 2006. Uppdraget har de fått efter två upphandlingar som ägt rum sedan 2006.

Kommunen har nu gjort en ny upphandling för verksamheten, vilket man är skyldig att göra enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).
I upphandlingen, som gäller från den 1 januari 2014, har kommunen ställt krav på att verksamheten ska bedrivas i enlighet med intentioner och bestämmelser i Socialtjänstlagen samt annan relevant lagstiftning. Kommunen har vidare ställt ett flertal kvalitetskrav på bl.a. personalens och föreståndarens erfarenhet, utbildningsnivå, personalsammansättning och bemanningstäthet.

Vid anbudstidens utgång den 22 juli hade 6 anbudsgivare inkommit med anbud. 5 av anbudsgivarna bedriver motsvarande verksamhet i landet och 1 av anbudsgivarna, Galaxias Vård och Omsorg AB, ett nybildat dotterbolag till Åsele Gård AB, har sitt säte i Åsele.

Vid utvärderingen av inkomna anbud fann kommun med hänsyn till pris och övriga kvalitetskrav, att Av Egen Kraft har lämnat det för kommunen bästa anbudet. Av Egen Kraft har sitt säte i Solna och ingår i Frösundakoncernen som har stor erfarenhet av motsvarande verksamhet. Avgörande för beslutet att inte anta Galaxias anbud var, oavsett bedömningen av alla kvalitetskrav, hade för högt pris i förhållande till Av Egen Kraft.

Galaxias har överklagat kommunen beslut till Förvaltningsrätten, men dom har inte meddelats. Kommunen har huvudansvaret för barnen och ungdomarna och har nu tvingats göra en otillåten s.k. direktupphandling med hänvisning till synnerliga skäl för att tillgodose barnens och ungdomarnas boende och omsorg från den 1 januari. Förhandlingar har förts med både Galaxias och Av Egen Kraft för att bedriva verksamheten till dess Förvaltningsrätten meddelat dom.

Efter förhandling med parterna har kommunen tecknat direktupphandlingsavtal med Av Egen Kraft under tiden 2014-01-01 —2014-08-31. Galaxias har överklagat direktupphandlingen.

Av Egen Kraft förbereder nu boende för barnen och ungdomarna och rekrytering av personal. I första hand söker man personal på orten.
 
 
 

Åsele kommun och Stiftelsen Åselehus

Stänger kl. 12.00 den 23, 27 och 30 december.

Trevlig advent!

-- christmas_bells.gif
God Jul & Gott Nytt År
-- jultomte.gif 
Önskar
Åsele kommun
&
Stiftelsen Åselehus
-- julgran.gif 
     

Senast uppdaterad: 2013-11-29
Uppdaterad av: Inger Olofsson