"

Pågående projekt

Arbetsmarknadsenheten driver i dag fyra stycken projekt.
Två stycken mot arbetsmarknadsfrågor och ungdomar. De andra två riktar sig till våra nyanlända och bosatta flyktingar i kommunen.

Klicka på länkarna till vänster för att läsa mer om innehållet i projekten