"

Taxor och avgifter

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skatteintäkter och statsbidrag.
Vissa verksamheter finansieras dock helt eller delvis med avgifter.
Avgifterna sätts för att täcka kommunens kostnader för respektive verksamhet och får enligt lag inte användas till andra områden.

För information om de taxenivåer du inte hittar här kan du kontakta kommunkontoret.

 

2017 års taxor och avgifter