"

Studentkårer

Studentkårerna fungerar ungefär som studenternas fackförbund och bevakar frågor som rör studenter både inom politiken och inom de olika universiteten och högskolorna. Inom kårerna finns undersektioner som riktar sig mot specifika utbildningsområden och bevakar frågor som rör dessa ämnen mer specifikt. Kårerna brukar också stå för en del av det sociala i campuslivet.

Att vara medlem i en kår är idag frivilligt, kårobligatoriet togs bort 1a juli 2009.

Studentkårer vid Umeå Universitet

Studentkårer vid Luleå Tekniska Universitet

Studentkårer vid Mittuniversitetet


Läser du vid något annat universitet kan du via Sveriges Förenade Studentkår hitta den kår som hör till ditt universitet.


Sveriges Förenade Studentkårer

På det nationella planet finns en sammanslutning av kårer från landets universitet och högskolor: SFS - Sveriges Förenade Studentkårer. 

SFS syfte är enligt deras hemsida att förbättra situationen för studenter och studentkårer, arbeta för bättre studiemedel, för en bättre högskola, för studenters rättssäkerhet, för ökat studentinflytande och för internationellt studentsamarbete. SFS arbetar också med att hjälpa och stödja landets studentkårer.

-- logga sfs

 

 

 

Senast uppdaterad: 2011-09-22
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson