"

Upphandlingar

Lagen om offentlig upphandling

All offentlig upphandling ska göras i enlighet med Lag om offentlig upphandling (LOU). Lagen är ett tvingande regelverk som ska följas av alla upphandlande enheter.
Lagens främsta syfte är att åstadkomma en öppen och konkurrensutsatt marknad där upphandlingar görs med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och i övrigt genomförs affärsmässigt. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta gäller dock ej Bostadsanpassningar där gäller konsumenttjänstlagen och ej LOU. Klicka på nån av länkarna för att komma till anbuden.

Pågående upphandlingar i Åsele

Pågående stora upphandlingar finns att läsa om på E-avrop Västerbotten eller hos Allego.

Övriga upphandlingar

För närvarande finns inga övriga upphandlingar.

 

Senast uppdaterad: 2011-09-14
Uppdaterad av: Inger Olofsson