"

Utbildning

Räddningstjänsten har bl a till uppgift att sprida kunskap om olycksförebyggande- och skadebegränsande åtgärder. Som ett led i detta erbjuder vi utbildning om hur man bygger upp ett bra brandskydd kopplat till sin verksamhet.  

I vår organisation har vi kompetenta instruktörer för våra utbildningar. Vi samarbetar även med Dorotea kommun vad gäller utbildningar. 

Kontakta oss så skickar vi gärna en offert.

Räddningstjänsten Åsele har bl.a. följande kurser:
  • Brandombud/Brandskyddsansvarig
  • Allmän brandkunskap
  • Heta Arbeten/Tak
  • Hjärt-lungräddning - vuxna / barn
  • SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete

  

 Har jag gått heta arbeten utbildning då vet jag om riskerna 

Rökutveckling vid Kylskåpsbrand

 

Ni kan göra en anmälan här nedan om ni är intresserade av någon av utbildningarna så kontaktar vi er. 

 

Kontaktperson*
Telefon*
Mobiltelefon
E-postadress
Meddelande
Skriv in bokstäverna som du ser i bilden

Captcha test