"

Majbrasor

Följande punkter ska vara uppfyllda inför majbrasa:

  • Ansvarig person som har markägarens tillstånd ska finnas.
  • Brasan ska placeras på lämplig plats med hänsyn till storlek, brandrisk och störningar för närboende. Tänk särskilt på risken för att branden sprider sig i det torra gräset.
  • Eldning på allmän plats, till exempel park eller fotbollsplan, kräver alltid tillstånd från polisen.
  • Det är förbjudet att elda hushållsavfall, spillolja, däck eller annat som kan vålla olägenhet ur hälso- och miljövårdssynpunkt.
  • När brasan brunnit ned ska glöden släckas och området städas.
    Ev. kan det behövas efterbevakning så inte brasan sprider sig. 
  • Har ni frågor ring räddningstjänsten 
  • Larmnummer är 112.

Fyrverkeri och smällare


Nyttjande av fyrverkeripjäser och smällare får ske inom tätorter utan polistillstånd om det inte är ett officiellt arrangemang och om det sker i liten omfattning och på säkert sätt (personsäkerhet och brandrisker).