"

Explosiv Vara

Tillstånd och ansökan om innehav, förvaring av explosiv vara sköts av oss inom räddningstjänsten. På MSB länken till höger finner du frågor och funderingar som ni kanske kan få svar på. Ansökningsblanketter och föreståndare finns i vårt dokument och blankettarkiv här till höger.

Information Explosiv vara

Från och med den 1 september måste du fortsättningsvis vända dig till kommunen och inte som tidigare, polisen, när du söker tillstånd för att sälja eller förvara explosiva varor tex. fyrverkerier.

Riksdagen har beslutat om en ny lag om brandfarliga och explosiva varor som gäller från och med den 1 september 2010. Den innebär bland annat att kommunen kommer att ta över uppgifterna med att ufärda tillstånd och ansvara för tillsyn av explosiva varor från polisen. 
Om man vill anordna fyrverkerier på allmän/offentlig plats så gäller tillstånd hos polisen fortfarande enligt ordningslagen.

För att få sälja och förvara fyrverkerier krävs handelstillstånd. Från och med den 1 september ansöker du om tillstånd hos kommunen och då gäller inte längre polisens blanketter.

Under länken till höger finner du information hos MSB angående tillstånd, förvaring och även om fyrverkerier