"

Trafik och infrastruktur

Det är viktigt med väl fungerande vägar och kollektivtrafik eftersom trafik berör oss alla dagligen. Vi vill därför att vägnätet ska ha god trafiksäkerhet och framkomlighet.

Under länkarna i vänstermenyn kan du läsa mer om lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och vad du kan tänka på när det är dags för städning och snöröjning av samhällets vägar och mycket mer.

Nyheter

 • Avbrott i fjärrvärmen

  På grund av kulvertreparationer kommer fjärrvärmeleveransen att vara avbruten:

  Onsdag 20 juni fr.o.m. kl 11.00 och beräknas vara tillbaka ca 20.00

  Detta kommer att beröra delar av samhället.

  Åsele Energiverk AB
  Tel. 070-341 67 41
 • Åsele kommun bjuder in till samråd om kommande skolskjutsupphandling

  Torsdag 31 maj kl. 10.00 på Kulturhuset i Åsele
  Mötet vänder sig till intresserade entreprenörer för trafik.

  Anmäl dig senast måndag 28 maj till yvonne.nordlander@asele.se
  Åsele kommun, skolchef Yvonné Nordlander
 • Reflexsnurror i Fredrika

  I Fredrika har reflexsnurror monterats vid busshållplatsen efter väg 92.

  Reflexsnurran är ett signalsystem i mörker, en anordning för att påkalla uppmärksamhet. Snurra på snurran när du vill att bussen ska stanna.