"

Krisinformation

Här finns information om kommunens krishantering och organisation. Samt hur ni kan få allmän information om störningar i landet.

 

Krishantering

Samhällets sårbarhet blir alltmer uppmärksammat. Information om olyckor, naturkatastrofer och andra oförutsedda händelser är inte något ovanligt.

Det finns förebyggande åtgärder som du redan idag kan vidta och som underlättar för dig i en eventuell krissituation. Vad påverkas i bostaden om t.ex. elen försvinner och vad bör man ha hemma vid ett längre elavbrott? I menyn till vänster hittar du mer om elavbrott och andra störningar tips och råd.

Vid en större händelse informeras allmänheten på något eller flera av följande sätt:

Via Sveriges Radio Lokalradion, trafik- och servicesändningar i P4.
På kommunens webbplats www.asele.se
Genom annonser i dagspressen.
Muntligt eller med hjälp av flygblad på olika platser i kommunen som kan komma att upprättas vid en större händelse.
Genom att kommunen upprättar en upplysningscentral. Information ges endast när upplysningscentralen är bemannad.
I en situation där datakommunikationen inte fungerar sprids information i större utsträckning via flygblad eller högtalarbilar.
Genom att ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) sänds via radio och/eller tv.

Önskar ni få information andra händelser och störningar såsom UD reseinformation, tele - elavbrott, pandemier m.m. så finns länken Krisinformation i Sverige.