"

Psykiatrisamordnare

Psykiatrisamordnaren är kommunens kontaktperson i frågor som rör människor med psykisk funktionsnedsättning.
Samordnaren kan svara på frågor och hänvisa till rätt person.