"

På den här sidan kommer du att hitta aktuell och viktig information från kommunen och räddningstjänsten i Åsele.

Ny ordning 2014 – ingen anmälning krävs vid mindre eldning!  

Allemansrätten ger alla möjlighet att elda under säkra förhållanden då eldningsförbud inte är utfärdat. I Åsele kommun behöver du INTE anmäla till räddningstjänsten innan du ska elda i mindre omfattning. Vid eldning i större omfattning (till exempel hyggesbränning eller naturvårdsbränning) skall man dock ansöka hos kommunen om detta i god tid (30 dagar) innan bränningen skall påbörjas.

Anmälan kan ni göra på kommunens "Blankett bränning"
, läs vidare på länken Eldning utomhus i Åsele kommun

Kontrollera vilken brandrisk det är: Länk till Brandriskprognos

  

Nyhet 2014

Tillstånd och ansökan brandfarlig vara (gasol) vid publika evenemang kan ansökan göras som då gäller i hela Västerbottens län, Blankett brandfarlig vara publika evenemang.

Informationsblad angående tillstånd för brandfarlig vara (gasol) under publika evenemang tex marknader Informationsblad

 

 

Tillstånd för explosiv vara

Från och med den 1 september måste du fortsättningsvis vända dig till kommunen och inte som tidigare, polisen, när du söker tillstånd för att sälja eller förvara explosiva varor tex. fyrverkerier.

Riksdagen har beslutat om en ny lag om brandfarliga och explosiva varor som gäller från och med den 1 september 2010. Den innebär bland annat att kommunen kommer att ta över uppgifterna med att ufärda tillstånd och ansvara för tillsyn av explosiva varor från polisen. 

För att få sälja och förvara fyrverkerier krävs handelstillstånd. Från och med den 1 september ansöker du om tillstånd hos kommunen och då gäller inte längre polisens blanketter. 

 

 


 

Senast uppdaterad: 2014-05-22
Uppdaterad av: Lars-Åke Ingelsson