"

Organisation

Näringslivsutveckling drivs i Åsele via en stiftelse, Åsele Näringslivsstiftelse, som ägs av kommunen.

I ÅNS arbetsuppgifter finns näringlivsutveckling och tillväxtfrågor, lärcentrum och projekt- och EU-samordning.

Beslutande är den styrelse som är tillsatt med lika antal representanter från kommunen och näringslivet.
.

  ÅNS styrelse

  Medlemmar Representerar
Ordinarie ledamöter    
Anders Westman, ordf 
Åp
  Andreas From
Op
  Ove Nordin S
  Nicklas Mårtensson Företagarna
  Ronald Wallin Näringsliv
  Tommy Danielsson LO
     
 Ersättare Stig-Anders Hansson
V
  Emil Niklasson Åp
  Pascal Borer Op
  Håkan Blomqvist Näringsliv
  Jessica Olofsson Näringsliv
  Annelie Grahn LO