"

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bestämmer i kommunen.
Kommunfullmäktige är som kommunens riksdag.


När det är val väljer de som bor i kommunen
vilka 31 personer som ska vara med i
kommunfullmäktige.
Hur många politiker som kommer från varje parti
beror på hur många röster det partiet fick i valet.


Kommunfullmäktige bestämmer om viktiga frågor.
Viktiga frågor är till exempel
hur kommunens pengar ska användas,
hur mycket invånarna ska betala i skatt
eller hur mycket barnomsorgen ska kosta.


Politikerna i kommunfullmäktige
träffas 4 gånger per år.
Du får gärna vara med och lyssna
på kommunfullmäktiges möten.


Det står i tidningen och på
kommunens webbplats när
kommunfullmäktige ska ha möte.

 

Senast uppdaterad: 2011-03-01
Uppdaterad av: Inger Olofsson