"

Försörjningsstöd

I bland kan orsaken till att man behöver stöd bero på att man hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation. Då kan du ansöka om försörjningsstöd, som tidigare kallades socialbidrag.
Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.
För att ansöka om bistånd måste du ha fyllt 18 år. I det fall du går i gymnasieskola är dina föräldrar försörjningsskyldiga upp till 21 år.

Försörjningsstödet är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag som man ansöker om hos socialtjänsten. Stödet är enbart utformat för att täcka de mest grundläggande behoven som kostnader för mat, boende med mera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2015-09-24
Uppdaterad av: Inger Olofsson