"

Tillfällig vistelse

Här följer information till dig som planerar att vistas tillfälligt i Åsele kommun och samtidigt är i behov av hemtjänst/hemsjukvård (gäller dig som inte är folkbokförd i kommunen)

För att planera ditt besök på bästa sätt behöver vi beställningen som avser din tillfälliga vistelse senast 3 veckor före ankomst.

Ansökan gör du hos din biståndshandläggare i din bosättningskommun.

Bosättningskommunen skickar beställningen till följande adress:

Åsele Kommun
Sociala avdelningen
919 85 Åsele