Anslagstavla

Omsorg-och Utbildningsutskottet (2)

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2018-11-12
Paragrafer
83 -93
Datum då anslag sätts upp
2018-11-16
Datum då anslag tas ned
2018-12-10
Förvaringsplats för protokoll
Socialakontoret
Sekreterare
Stefan Persson

Protokoll