Anslagstavla

Omsorg-och Utbildningsutskottet (3)

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2018-11-12
Paragrafer
75-81
Datum då anslag sätts upp
2018-11-16
Datum då anslag tas ned
2018-12-10
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Sekreterare
Stefan Persson