Anslagstavla

Kommunstyrelsen (2)

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2018-11-19
Paragrafer
121-133
Datum då anslag sätts upp
2018-11-20
Datum då anslag tas ned
2018-12-11
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll