Anslagstavla

Valberedning

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2018-11-26
Paragrafer
1-30
Datum då anslag sätts upp
2018-12-04
Datum då anslag tas ned
2019-01-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll