Anslagstavla

Överförmyndarnämnden 190103

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2019-01-03
Paragrafer
1-10
Datum då anslag sätts upp
2019-01-04
Datum då anslag tas ned
2019-01-28
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelsens kansli
Sekreterare
Martina Bergh

Protokoll