Anslagstavla

Omsorg-och utbildningsutskottet 190129

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-01-29
Paragrafer
1-9
Datum då anslag sätts upp
2019-02-04
Datum då anslag tas ned
2019-02-27
Förvaringsplats för protokoll
Socialakontoret
Sekreterare
Stefan Persson

Protokoll