Anslagstavla

Omsorg- och utbildningsutskottet 190129 (1)

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-01-29
Paragrafer
1-6
Datum då anslag sätts upp
2019-02-04
Datum då anslag tas ned
2019-02-27
Förvaringsplats för protokoll
socialakontoret
Sekreterare
Stefan Persson