Anslagstavla

Omsorg- och utbildningsutskottet 190226

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-02-26
Paragrafer
7-10
Datum då anslag sätts upp
2019-02-26
Datum då anslag tas ned
2019-03-21
Förvaringsplats för protokoll
Sociala kontoret
Sekreterare
Stefan Persson