Anslagstavla

Allmänna utskottet 190306

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-03-06
Paragrafer
24
Datum då anslag sätts upp
2019-03-08
Datum då anslag tas ned
2019-03-30
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll