Anslagstavla

Tillgänglighetsrådet 190307

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-03-07
Paragrafer
1-9
Datum då anslag sätts upp
2019-03-12
Datum då anslag tas ned
2019-04-04
Förvaringsplats för protokoll
Sociala kontoret
Sekreterare
Maria Englén

Protokoll