Anslagstavla

Valberedning 190311

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2019-03-11
Paragrafer
1-2
Datum då anslag sätts upp
2019-03-14
Datum då anslag tas ned
2019-04-05
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll