Anslagstavla

Allmänna utskottet 190402

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-04-02
Paragrafer
50-60
Datum då anslag sätts upp
2019-04-03
Datum då anslag tas ned
2019-04-25
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll