Anslagstavla

Omsorg- och utbildningsutskottet 190326 (1)

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-03-26
Paragrafer
19 -28
Datum då anslag sätts upp
2019-04-09
Datum då anslag tas ned
2019-05-03
Förvaringsplats för protokoll
Socialakontoret
Sekreterare
Stefan Persson

Protokoll