Anslagstavla

Överförmyndarnämnden 190411

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2019-04-11
Paragrafer
42-50
Datum då anslag sätts upp
2019-04-12
Datum då anslag tas ned
2019-05-06
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelsens kansli Lycksele
Sekreterare
Martina Bergh

Protokoll