Anslagstavla

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-17

testar bara

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2019-04-17
Paragrafer
11-27
Datum då anslag sätts upp
2019-04-25
Datum då anslag tas ned
2019-05-21
Förvaringsplats för protokoll
Kansliet Miljö- och byggnadsnämnden
Sekreterare
Monika Roos

Protokoll