Anslagstavla

Omsorg-och utbildningsutskottet 190507

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-05-07
Paragrafer
11 - 17
Datum då anslag sätts upp
2019-05-14
Datum då anslag tas ned
2019-06-07
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Sekreterare
Stefan Persson