Anslagstavla

Kommunfullmäktige 190527

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2019-05-27
Paragrafer
20-48
Datum då anslag sätts upp
2019-06-03
Datum då anslag tas ned
2019-06-25
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll