Anslagstavla

Omsorgs-och utbildningsutskottet 190610

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-06-10
Paragrafer
19 - 20
Datum då anslag sätts upp
2019-06-10
Datum då anslag tas ned
2019-07-03
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Sekreterare
Stefan Persson