Anslagstavla

Kommunala Pensionärsrådet 190626

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-06-26
Paragrafer
10 - 18
Datum då anslag sätts upp
2019-07-01
Datum då anslag tas ned
2019-07-23
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Sekreterare
Christine Ahlqvist

Protokoll