Åsele Näringsliv

Åsele är en liten kommun med ett mycket aktivt näringsliv med företag fördelade på en mängd olika branscher. 309 företag är verksamma i Åsele.

Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS) arbetar aktivt för att underlätta för nya och etablerade företag inom kommungränsen. Vi tycker att det är viktigt att uppmuntra entreprenörskap, innovationer och hjälpa företag som behöver råd och stöd.

I Åsele finns även tillgång till Lärcentrum, en studieplats för vuxenstuderande där man kan få vägledning och hjälp med högre utbildning, distansstudier och uppdragsutbildningar.

Aktuellt

Forskningsprojekt med elflyg och drönare för en levande landsbygd

Näringsliv

I ett pressmeddelande skriver LFV och berättar om forskningsprojektet EDIS (elflyg och drönare i samhällets tjänst) där bland annat ÅNS och Åsele kommun ingår som projektpartners. Projektet ska visa på möjligheter att med drönare och elflyg förbättra förutsättningarna för samhällsservice och transporter i områden med stora avstånd och begränsad tillgång till kritiska samhällsfunktioner.

17 juni 2020

Translate the website with Google translate.