FaQ Sophämtning

Kan jag beställa en extra tömning?

Har du ovanligt mycket sopor eller sopor som kan bli en olägenhet för dig eller andra, går det att beställa en extra tömning av kärlet. Beställningen ska ske minst två dagar innan önskad tömningsdag. Vi debiterar då avgifter för framkörning och tömning. Avgifterna för tömning varierar beroende på kärlstorleken.

Klicka här för att se taxor och avgifter.

Det finns också en möjlighet att lämna sitt avfall på avfallsstationen (ÅVC) till en kostnad per säck.

Vad får jag inte lägga i det gröna kärlet?

Du får inte lägga i farligt avfall som kemikalier, batterier och elektronik. Detta avfall ska du istället lämna vid närmaste återvinningscentral. Det måste tas om hand på rätt sätt för att inte skada människor och miljö.

Tidningar, förpackningar av papper, plast, glas och metall får inte heller läggas i det gröna kärlet. Det lämnas vid närmaste återvinningsstation, eller i soprummet om sådan sortering finns där.

Läkemedel lämnas in till apoteket.

Vid felsortering, kan du bli debiterad. Se avgift i taxa & avgifter.

Vad ska jag lägga i det gröna kärlet?

I det gröna kärlet slänger du till exempel:

 • Kuvert
 • Damsugarpåsar
 • Snus och fimpar
 • Kattsand
 • Snören
 • Blöjor
 • Med mera...

Helt enkelt det restavfall som inte kan materialåtervinnas på annat sätt. Restavfallet skickas till förbränning och blir till skön värme och el.

Vid felsortering, kan du bli debiterad. Se avgift i taxa & avgifter.

Mitt kärl är trasigt, vad gör jag?

Kärlet ägs av Åsele kommun och om det går sönder på grund av oaktsamhet blir kunden ersättningsskyldig. Går kärlet däremot sönder i samband med tömning eller vid normalt slitage, byter Åsele kommun ut de trasiga delar eller hela kärlet utan kostnad för dig som kund.

Fryser soppåsar fast mitt kärl?

Under den kalla årstiden kan problem med fastfrysning av papperspåsen i kärlet uppstå. Titta därför till kärlet inför tömning och försök peta loss de påsar som frusit fast på kärlets botten eller på sidorna. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att avfallet inte sitter fast i kärlet.

- Det ingår inte i chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt fastnad eller frusit fast.

Varför har ni tagit bort 130/140L kärlen?

De blåser omkull och det är besvärliga att hantera med den nya sopbilen.

Dessutom fryser soppåsarna lättare fast i kärlen på vintern.

Vad kan jag göra för att underlätta för sopchauffören?

Paketera avfallet väl innan det stoppas i kärlet.

Ställ ut kärlet dagen innan eftersom tömningen sker mellan 04:00 – 22:00. Då slipper du missa tömningen om bilen kommer tidigt.

Dra fram kärlet, ställ det med lucköppningen mot vägen och se till att locket är stängt. Sopor riskerar att ramla ut ur kärlet om locket inte är stängt. Där trottoar finns, ska kärlet stå vid trottoarkanten mot vägen.

Placera kärlen med minst 50 centimeters mellanrum och lämna lika mycket fritt runt kärlet. Ställ tillbaka kärlet så snart det är tömt.

Vad bör jag göra om påsarna fryser fast i sopkärlet?

För att minska risken för fastfrysning i ditt sopkärl kan du:

 • Låta blött matavfall rinna av ordentligt i vasken innan du lägger det i papperspåsen.

 • Få matavfallet torrare genom att blanda i tidningspapper, oblekt hushållspapper eller rivna äggkartonger. Du kan också lägga lite tidningspapper i botten på papperspåsen.

 • Låta påsen ligga i en hink utomhus och frysa till en liten stund innan den läggs i kärlet.

 • Hålla kärlet rent.
Uppdaterad den 23 november 2022

E-tjänster

Webbsändning av kommunfullmäktige

Mötesklubban som används under KF i Åsele av trä med kommunvapnet etsat på metall.

Felanmäla

Kris, räddning & beredskap

Lämna synpunkter

Har du synpunkter, tips, tankar eller idéer som du vill dela med dig av till oss? Klicka här.

Kommunjour

När du vill anmäla akuta problem efter kontorstid ringer du: 070-647 54 11.

Translate the website with Google translate.