Åsele kommuns arbete med coronapandemin

Åsele kommun arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av covid-19. Vi har en nära samverkan med myndigheter och aktörer i Västerbottens län och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Senast uppdaterad 2021-06-01 14:30

På den här samlingssidan hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera smittspridning, konsekvenser av coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna rådlänk till annan webbplats med anledning av smittspridningen av covid-19.

For information in other languages click here.
 

Dina skyldigheter

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Smittspridningen är fortsatt nationellt hög och rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge fortsätter att gälla. Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis.

Du är skyldig att:

Stanna hemma vid symtom

Umgås bara i en mindre krets

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst utomhus.
 • Vaccinerade personer kan tre veckor efter första dosen träffa personer från några olika hushåll inomhus. Men tänk på att du fortfarande kan bära på smittan. Därför är det viktigt att fortsätta skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sättlänk till annan webbplats.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Region Västerbotten informerar om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats

Har du funderingar om covid-vaccin? Läs Frågor & Svar på krisinformation.se eller ring 11313.

Läs "Detta gäller om coronavaccin" på Läkemedelsverkets webbplats.

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats

Information från svenska myndigheter och var du kan få stöd

Kan du inte själv hitta information via webben kan du ringa 113 13, Sveriges nationella informationsnummer vid olyckor och kriser. Hit kan du till exempel vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Smittbärarpenning

Om du måste vara hemma och inte har ett arbete som kan utföras på distans kan du ha rätt till smittbärarpenning. Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webb.

Läget i Åsele kommun - så här hanterar kommunen pandemin

Åsele kommun följer fortlöpande utvecklingen av pandemin och samverkar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra organisationer och myndigheter vid regelbundna digitala möten som hållits minst en gång per vecka sen i början av pandemins utbrott, tätare ibland vid behov. Personal har även aktivt deltagit i mötesgrupper med fokus på speciell inriktning exempelvis skolfrågor, inköp av skyddsmaterial, efterlevnad av restriktioner samt på andra områden. 

Vi levererar veckovis lägesbilder från vårt geografiska område till dessa regionala samverkansmöten där länsgemensamma frågor avhandlas.

Vårt gemensamma fokus ligger på att stoppa smittspridning, upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper.

Åsele kommun har under hela pandemin hållit regelbundna möten med sin kris- och säkerhetsgrupp. Gruppen består av de olika verksamheternas ansvariga tjänstemän samt andra samordningsfunktionärer inom kommunen.

Inriktningen för detta arbete har varit att planera och agera för att säkerställa att verksamheter ska påverkas så lite som möjligt, klara av eventuell ökad smittspridning och sjukdom samt vara förberedda på att processen kan bli utdragen.

Åsele kommun följer de riktlinjer, rekommendationer och beslut som fattas av centrala och regionala myndigheter och uppmanar alla invånare i kommunen att göra detsamma.

Fritid, turism och kulturförvaltningens anläggningar

 • Simhallen - har säsongsstängt. 
 • Sporthallen - har stängt för allmänheten, men håller öppet för skolan och unga födda 05 eller senare.  
 • Gym - stängt för alla.
 • Ungdomsgård - stängd.
 • Biograf - stängd.
 • Biblioteken i både Åsele och Fredrika har öppnat igen sen 15/2 men under vissa restriktioner. Vill du bli meröppetkund eller har andra funderingar ring 0941-140 80 eller mejla: biblioteket@asele.se.
 • Elljusspår och utegym med mera hålls igång som vanligt. Tänk på att hålla avstånd även utomhus.
 • Turistbyrån öppnar för besök 31/5. Nås via telefon eller mail tills dess.

Förboka ditt besök

Kommunhuset och dess kontor för Sociala enheten, Tekniska enheten, Administrativa enheten (där kansli, IT, ekonomi och löner ingår) tar sedan i våras endast emot bokade möten. Boka ditt möte via telefon eller mejl. 

Kulturhuset har också låst sina dörrar och tar också bara emot förbokade möten och konferenser. I Kulturhusets lokaler finns kontor för Fritid-, turism- och kulturförvaltningen, Statens Servicecenter, Samisk koordinator, Lärcentrum, bion och ungdomsgården. Läs mer här.

Endast bokade besök tas emot på Åsele grundskolas expedition. För bokning skicka mejl till bou@asele.se eller till berörd skolchef/rektor (förnamn.efternamn@asele.se). Vid varuleverans finns anvisningar på dörren. Läs mer om vad som gäller för skolan här.

Lämna prov för covid-19

Region Västerbotten provtar för covid-19. Om du har symptom, tror att du har covid-19 och vill lämna prov kan du be en frisk person att hämta ett provtagningskit till dig för egen provtagning på Åsele sjukstuga. Läs mer om vad som gäller i Åsele genom att klicka på den här länken.

Alla som bor med en person som fått ett testsvar som visar positivt för covid-19 ska också stanna hemma oavsett ålder i 7 dagar efter att covidprov på den som är sjuk/symptom har tagits.

Tillsammans minskar vi smittspridning!

 

Anpassningar i Åsele kommuns verksamhet

 • Tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska ska inte genomföras. Digital medverkan ska alltid vara förstahandsalternativet.
 • Även interna möten ska i första hand genomföras digitalt.
 • Om möjligt kan vissa medarbetare arbeta på distans under en begränsad period, förutsatt att medarbetaren i sitt nuvarande arbete har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån och redan har den utrustning som behövs för detta.

Telefonnummer för äldre som behöver hjälp

Kommunens socialtjänst är kontakt för äldre personer som behöver hjälp och inte har insatser sedan tidigare.

Extra insats riktad till äldre personer som inte har hemtjänst sedan tidigare och inte heller har någon annan hjälp av anhöriga eller andra personer. Socialas kansli tar emot ditt samtal och hjälper dig vidare till biståndsbedömare eller andra serviceinstanser utifrån ditt behov.

Socialas kansli
Tel: 0941-140 19 eller 140 20
Telefontid måndag - fredag mellan klockan 08.00 - 12.00

Har du frågor om coronavirus covid-19?

1177 Vårdguiden finns massor av information om covid-19 och coronavirus. Där kan du läsa dig till svaren på de flesta frågor.

Har du generella frågor om coronaviruset som du inte hittar svar på 1177 Vårdguidens webbplats, ber vi dig i första hand vända dig till krisinformation.se eller se Folkhälsomyndighetens frågor och svar. Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.  

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Självskatta dina symtom

Region Västerbotten har tagit fram ett självskattningstest som du kan göra på webben. Genom testet får du veta om du bör kontakta vården eller om du kan ta hand om dina symtom hemma. 

Självskattningstest - behöver jag kontakta vården?

Känner du psykisk oro och stress?

Röda Korsets har öppnat en stödtelefon under coronakrisen. Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 Alla samtal är anonyma. 0771-900 800.

Konsumenträttigheter under coronakrisen

Dina rättigheter som konsument, läs mer på Konsumentverkets sida.

 

Senast uppdaterad den 1 juni 2021

Mer information

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har samlat de vanligaste frågorna och svaren (FAQ) om coronaviruset på sin webbplats.

Läs mer här hos folkhälsomyndigheten.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en sida med samlad information från svenska myndigheter.

Här kan du läsa mer samlad information och rekommendationer om coronaviruset.

Information på olika språk

Har du någon i din närhet som inte förstår svenska så bra? På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om coronaviruset på olika språk t.ex. thai, dari, farsi, tigrinja, tyska, franska.

Länk till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du har frågor eller är sjuk

1177.se Region Västerbotten hittar du svar på de flesta frågor rörande covid-19! Besök deras webbplats.

1177
Ring endast 1177 Vårdguiden om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Du får hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om du inte finner svar på webben och har generella frågor om covid-19 kan du ringa:

113 13
113 13 är ett nationellt informationsnummer som du kan ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Läs mer här om 113 13

 

 

Information in other languages

Translate the website with Google translate.