Åsele kommuns arbete med coronapandemin

Åsele kommun arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av covid-19. Vi har en nära samverkan med myndigheter och aktörer i Västerbottens län och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Senast uppdaterad 2020-08-04 16:00

På den här samlingssidan hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera smittspridning, konsekvenser av coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

For information in other languages click here.

Allmän smittspridning i Västerbotten

Allmän smittspridning råder i hela Västerbottens län. Det innebär att du riskeras att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

Läget i Åsele kommun

Åsele kommun följer utvecklingen och samverkar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra ansvariga myndigheter. Vårt fokus ligger på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper.

Åsele kommun har aktiverat sin kris- och säkerhetsgrupp. Vi jobbar för att säkerställa att verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Verksamheterna förbereder sig för att kunna hantera en eventuell ökad smittspridning. 

Tillsammans minskar vi smittspridning!

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Följ dessa råd:

Om du är sjuk

Det är mycket viktigt att stanna hemma när du känner dig sjuk och så länge du är sjuk, för att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning

Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre. Symtom som torrhosta och lukt- och smakbortfall kan hänga kvar efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. 

Om någon i familjen är sjuk

När en person i ett hushåll är sjuk med feber, hosta eller andra symtom på covid-19 ska hen isolera sig i hemmet. Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.

Tänk på att:

  • försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk
  • tvätta händerna så ofta som möjligt med tvål och vatten i minst 20 sekunder
  • tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök
  • hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.

Syskon eller andra familjemedlemmar som inte har symtom kan göra som vanligt och gå till förskola, skola eller jobb. När någon i hushållet är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på om du får symtom.

Råd om munskydd

Enligt Folkhälsomyndigheten behövs inte munskydd i vanliga situationer ute i samhället, då är det bättre att hålla avstånd till andra människor och att vara noga med att tvätta händerna.

Användandet av munskydd kan skapa en falsk trygghet hos den som bär det, vilket kan leda till att bäraren glömmer viktiga försiktighetsåtgärder som god handhygien och att hålla fysiskt avstånd till andra. Munskydd som kliar eller åker ner under näsan bidrar till att händerna ofta rör mun, ögon och näsa  vilket kan öka risken för smittspridning.

Munskydd som inte är godkända för medicinskt bruk riskerar att öka risken för smittspridning om de används på fel vis, därför avstår Folkhälsomyndigheten från att rekommendera allmänheten att använda munskydd. 

Swedavia rekommenderar att man ska använda munskydd i terminalerna på deras flygplatser. Tänk också på att de flygplatser du reser till kan ha ett obligatoriskt krav på munskydd. Många flygbolag kräver också att passagerare ska bära munskydd ombord på flyget.

Arbeta hemifrån om det går

Arbeta hemifrån om det är möjligt, i samråd med din arbetsgivare. Det bidrar till färre nära kontakter och minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken. Syftet är att minska hastigheten i smittspridningen.

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats

Telefonnummer för äldre som behöver hjälp

Kommunens socialtjänst är kontakt för äldre personer som behöver hjälp och inte har insatser sedan tidigare.

Extra insats riktad till äldre personer som inte bör vistas bland folksamlingar och inte har hemtjänst sedan tidigare och inte heller har någon annan hjälp av anhöriga eller andra personer. Socialas kansli tar emot ditt samtal och hjälper dig vidare till biståndsbedömare eller andra serviceinstanser utifrån ditt behov.

Socialas kansli
Tel: 0941-140 19 eller 140 20
Telefontid måndag - fredag mellan klockan 08.00 - 12.00

Åsele kommuns Servicetjänst
Åsele kommun samordnar frivilliga insatser till äldre och övriga riskgrupper. 

Tel: 073-662 63 67 
Telefontid mån-fredag kl. 09.00-12.00

Om du klickar här kan du ladda ner en broschyr med råd till dig som är 70 år eller äldre.

Riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Riskgrupper beskrivs på Krisinformations webbplatslänk till annan webbplats

Har du frågor om coronavirus covid-19?

Har du generella frågor om coronaviruset, ber vi dig i första hand vända dig till krisinformation.se eller se Folkhälsomyndighetens frågor och svar. Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.  

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.


När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. På Vårdguiden 1177 Västerbottens webbplats finns samlad information om coronaviruset, klicka här för att komma till den sidan.

Kontakta genast en vårdcentral  eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Självskatta dina symtom

Region Västerbotten har tagit fram ett självskattningstest som du kan göra på webben. Genom testet får du veta om du bör kontakta vården eller om du kan ta hand om dina symtom hemma. 

Självskattningstest - behöver jag kontakta vården?

Känner du psykisk oro och stress?

Röda Korsets har öppnat en stödtelefon under coronakrisen. Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 Alla samtal är anonyma. 0771-900 800.

Konsumenträttigheter under coronakrisen

Dina rättigheter som konsument, läs mer på Konsumentverkets sida.

 

Senast uppdaterad den 4 augusti 2020

Mer information

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har samlat de vanligaste frågorna och svaren (FAQ) om coronaviruset på sin webbplats.

Läs mer här hos folkhälsomyndigheten.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en sida med samlad information från svenska myndigheter.

Här kan du läsa mer samlad information och rekommendationer om coronaviruset.

Information på olika språk

Har du någon i din närhet som inte förstår svenska så bra? På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om coronaviruset på olika språk t.ex. thai, dari, farsi, tigrinja, tyska, franska.

Länk till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du har frågor eller är sjuk

113 13
113 13 är ett nationellt informationsnummer som du kan ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Läs mer här om 113 13

1177
Ring endast 1177 Vårdguiden om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Du får hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Läs mer hos 1177 om hur vården i Västerbotten jobbar med förberedelser och deras rekommendationer.

Information in other languages regarding the coronavirus