Information om coronaviruset

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige är mycket hög. Allmän samhällsspridning råder i hela Västerbotten. Vi följer utvecklingen och uppdaterar vår webbplats regelbundet.

Senast uppdaterad 2020-04-02 17:22

På den här samlingssidan hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera smittspridning, konsekvenser av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Coronaviruset klassifieras som en pandemi.

Västerbottens läns aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner.

For information in other languages click here.

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter till flera åtgärder. Varje invånare har ett personligt ansvar och är skyldig att göra sin plikt och följa de restriktioner och rekommendationer som ges från myndigheterna.

• Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

• Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.

• Det är besöksförbud på alla äldreboenden och inom sjukvården.

• Avstå från fester och andra sociala evenemang.

• Håll avstånd till andra människor på offentliga platser.

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Fler hygienråd hittar du här.

• Är din resa nödvändig? Du måste kunna ta hand om dig själv om du blir sjuk. Hör du till en riskgrupp bör du noga överväga om du ska resa eller ta emot besök. För alla gäller: tänk igenom om helgresan verkligen är nödvändig. Det gäller särskilt resor till storstäder, fjällanläggningar eller andra semestermål där många människor samlas. Läs mer om inrikesresor här.

• Var källkritisk och sprid inte falsk information. Ta reda på varifrån informationen kommer innan du delar. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Läs mer om källkritik här.

• Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.

• Viktigt att skydda de äldre. 

• UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.


Till dig som är över 70 år

Tillgängliga studier av covid-19 visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och att personer över 70 år är den främsta riskgruppen. Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter.

  • Begränsa nära kontakter med andra.
  • Undvik platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
  • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator.
  • Promenera gärna utomhus.
  • Be om hjälp med att handla mat.

Om någon behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

 

Till dig som vill besöka en släkting eller vän som är över 70 år

• Tänk på att det är besöksförbud på alla äldreboenden.

• Tänk på att det även råder besöksförbud på vårdavdelningar på länets sjukhus och sjukstugor.

• Kontakta dina nära och kära för att höra hur de mår och om de behöver hjälp med att handla, hämta medicin eller liknande. 

Folkhälsomyndighetens frågor & svar när det gäller andra riskgrupper än 70+

Klicka här för att få information om du tillhör annan riskgrupp.


Har du frågor om coronavirus covid-19?

Har du generella frågor om coronaviruset, ber vi dig i första hand vända dig till krisinformation.se eller se Folkhälsomyndighetens frågor och svar. Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.  

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.


Läget i Åsele kommun

Åsele kommun följer utvecklingen och samverkar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra ansvariga myndigheter. Vårt fokus ligger på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper.

Åsele kommun har aktiverat sin krisledning. Vi jobbar för att säkerställa att verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Verksamheterna förbereder sig för att kunna hantera en ökad smittspridning. 

Resestopp
Åsele kommun beslutat att stoppa tjänsteresor utanför kommunen för att begränsa smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Läs mer om beslutet här.

Besöksstopp
Många av verksamheterna har besöksstopp eller restriktioner i öppettider och tillgänglighet. En samlad information om det aktuella läget finns att läsa här.

Förbud att besöka patienter på Sjukstugans akutvårds- och korttidsavdelning gäller för anhöriga, släkt, vänner med flera.

För att skydda personer på boenden från att smittas av coronaviruset så tas inte heller besök emot på äldreboenden och LSS-boenden. Om det finns särskilda skäl att besöka anhöriga kan du ta kontakt med boendets personal.

Besluten gäller tills vidare.

Regeringen har beslutat att det, i hela Sverige, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Förbudet träder i kraft 29 mars. 

Du som är över 70 år eller till hör annan riskgrupp uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.

Telefonnummer för äldre som behöver hjälp

Kommunens socialtjänst är kontakt för äldre personer som behöver hjälp och inte har insatser sedan tidigare.

Extra insats riktad till äldre personer som inte bör vistas bland folksamlingar och inte har hemtjänst sedan tidigare och inte heller har någon annan hjälp av anhöriga eller andra personer. Socialas kansli tar emot ditt samtal och hjälper dig vidare till biståndsbedömare eller andra serviceinstanser utifrån ditt behov.

Socialas kansli
Telefon 0941-140 19 eller 140 20
Telefontid måndag - fredag mellan klockan 08.00 - 12.00

Mer lokala nyheter:

Nyhet: Information för företag med anledning av coronavirus

Nyhet: Information in other languages

Nyhet: Arbetet med sommarens Åsele Marknad fortsätter

Nyhet: Åsele kommuns insatser för företagare

Nyhet: Hur ser undervisningen ut i kommunen?

Nyhet: Resestopp för kommunanställda

Nyhet: Begränsade öppettider och besöksrestriktioner

Nyhet: Åsele Vintermarknad ställs in

Nyhet: Skolans information till elever och föräldrar


När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta genast en vårdcentral  eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Självskatta dina symtom

Region Västerbotten har tagit fram ett självskattningstest som du kan göra på webben. Genom testet får du veta om du bör kontakta vården eller om du kan ta hand om dina symtom hemma. 

Självskattningstest - behöver jag kontakta vården?

Känner du psykisk oro och stress?

Röda Korsets har öppnat en stödtelefon under coronakrisen. Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 Alla samtal är anonyma. 0771-900 800.

Konsumenträttigheter under coronakrisen

Dina rättigheter som konsument, läs mer på Konsumentverkets sida.

 

Senast uppdaterad den 2 april 2020

Mer information

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har samlat de vanligaste frågorna och svaren (FAQ) om coronaviruset på sin webbplats.

Läs mer här hos folkhälsomyndigheten.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en sida med samlad information från svenska myndigheter.

Här kan du läsa mer samlad information och rekommendationer om coronaviruset.

Information på olika språk

Har du någon i din närhet som inte förstår svenska så bra? På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om coronaviruset på olika språk t.ex. thai, dari, farsi, tigrinja, tyska, franska.

Länk till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du har frågor eller är sjuk

113 13
113 13 är ett nationellt informationsnummer som du kan ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Läs mer här om 113 13

1177
Ring endast 1177 Vårdguiden om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Du får hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Läs mer hos 1177 om hur vården i Västerbotten jobbar med förberedelser och deras rekommendationer.

Information in other languages regarding the coronavirus