Åsele kommuns arbete med coronapandemin

Åsele kommun arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av covid-19. Vi har en nära samverkan med myndigheter och aktörer i Västerbottens län och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Spridningen av covid-19 ökar i hela länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende.

Senast uppdaterad 2021-01-20 15:29

På den här samlingssidan hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera smittspridning, konsekvenser av coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige är mycket hög. Covid-19 är deklarerat som en pandemi av världshälsoorganisationen WHO.

For information in other languages click here.

Allmän smittspridning 

Allmän smittspridning råder i hela Sverige och således även i Västerbottens län. Det innebär att du riskeras att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i landet eller länet.

Skärpta nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Alla har ett ansvar för att förhindra smitta av covid-19

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk.
 • Stanna hemma vid symtom och tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Fira högtider på ett smittsäkert sätt.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt.

Läs mer om de nya skärpta råden på krisinformation.se.

Rekommendationer under kommande helger och högtider på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta nya restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.

Om vaccinationer

Vaccinerna ska ges i två doser och är kostnadsfria. Vaccinationerna utförs först på särskilda boenden och sedan på hälsocentralerna. Information kommer kontinuerligt att uppdateras på 1177.se/vaccin-covid-19 samt under respektive hälsocentrals information på 1177.se/hitta-vard

Läs mer på 1177 Vårdguiden Västerbotten.

Har du funderingar om covid-vaccin? Läs Frågor & Svar på krisinformation.se.

 

Läget i Åsele kommun - så här hanterar kommunen pandemin

Åsele kommun följer fortlöpande utvecklingen av pandemin och samverkar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra organisationer och myndigheter vid regelbundna digitala möten som hållits minst en gång per vecka sen i början av pandemins utbrott, tätare ibland vid behov. Personal har även aktivt deltagit i mötesgrupper med fokus på speciell inriktning exempelvis skolfrågor, inköp av skyddsmaterial, efterlevnad av restriktioner samt på andra områden. 

Vi levererar veckovis lägesbilder från vårt geografiska område till dessa regionala samverkansmöten där länsgemensamma frågor avhandlas.

Vårt gemensamma fokus ligger på att stoppa smittspridning, upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper.

Åsele kommun har under hela pandemin hållit regelbundna möten med sin kris- och säkerhetsgrupp. Gruppen består av de olika verksamheternas ansvariga tjänstemän samt andra samordningsfunktionärer inom kommunen.

Inriktningen för detta arbete har varit att planera och agera för att säkerställa att verksamheter ska påverkas så lite som möjligt, klara av eventuell ökad smittspridning och sjukdom samt vara förberedda på att processen kan bli utdragen.

Åsele kommun följer de riktlinjer, rekommendationer och beslut som fattas av centrala och regionala myndigheter och uppmanar alla invånare i kommunen att göra detsamma.

Fritid, turism och kulturförvaltningens anläggningar

 • Simhallen - har stängt för allmänheten, men håller öppet för skolan.  
 • Sporthallen - har stängt för allmänheten, men håller öppet för skolan.  
 • Gym - stängt för alla.
 • Ishallen - stängd för allmän åkning, men en isbana har anlagts utomhus som är till för alla.
 • Ungdomsgård - stängd.
 • Biograf - stängd.
 • Biblioteken i både Åsele och Fredrika har stängt fr.o.m 12/11. Till dig som är "meröppetkund": gör ditt besök kort och högst två personer får vistas i foajén samtidigt. Vi kör ut böcker och medier till de som vill i Fredrika och Åsele samhälle. Vill du bli meröppetkund eller har andra funderingar ring 0941-140 80 eller mejla: biblioteket@asele.se.
 • Elljusspår, skidspår, utegym med mera hålls igång som vanligt. Tänk på att hålla avstånd även utomhus.
 • Åslia - slalombacken har öppnat.

Förboka ditt besök

Kommunhuset och dess kontor för Sociala enheten, Tekniska enheten, Administrativa enheten (där kansli, IT, ekonomi och löner ingår) tar sedan i våras endast emot bokade möten. Boka ditt möte via telefon eller mejl. 

Kulturhuset har också låst sina dörrar och tar också bara emot förbokade möten och konferenser. I Kulturhusets lokaler finns kontor för Fritid-, turism- och kulturförvaltningen, Statens Servicecenter, Arbetsmarknadsenheten (AME), Samisk koordinator, Lärcentrum, bion och ungdomsgården. Läs mer här.

Endast bokade besök tas emot på Åsele grundskolas expedition. För bokning skicka mejl till bou@asele.se eller till berörd skolchef/rektor (förnamn.efternamn@asele.se). Vid varuleverans finns anvisningar på dörren. Läs mer om vad som gäller för skolan här.

Lämna prov för covid-19

Region Västerbotten provtar för covid-19. Om du har symptom, tror att du har covid-19 och vill lämna prov kan du be en frisk person att hämta ett provtagningskit till dig för egen provtagning på Åsele sjukstuga. Läs mer om vad som gäller i Åsele genom att klicka på den här länken.

Alla som bor med en person som fått ett testsvar som visar positivt för covid-19 ska också stanna hemma oavsett ålder i 7 dagar efter att covidprov på den som är sjuk/symptom har tagits.

Tillsammans minskar vi smittspridning!

Publiktak på 8 personer i Västerbotten

Från och med tisdag den 24 november är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta.

Publiktak på 8 personer i Västerbotten

In English: Stricter guidlines in Västerbotten County at krisinformation.selänk till annan webbplats

Allmänna råd som rör verksamheter och arbetsplatser

Alla verksamheter i regionen eller regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att

 • verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • öppettiderna anpassas.
 • verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att

 • uppmana personalen att arbeta hemifrån.
 • erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån.
 • tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Anpassningar i Åsele kommuns verksamhet

OBS! Listan uppdateras efter hand.

10 november

 • Tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska ska inte genomföras. Digital medverkan ska alltid vara förstahandsalternativet.
 • Även interna möten ska i första hand genomföras digitalt.
 • Om möjligt kan vissa medarbetare arbeta på distans under en begränsad period, förutsatt att medarbetaren i sitt nuvarande arbete har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån och redan har den utrustning som behövs för detta.

Följ även dessa råd:

Om du känner dig sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. 

Om du träffat någon som har covid-19 och du har symtom

Vet du att du har träffat någon som har covid-19 och du får symtom ska du isolera dig. Om symtomen inte går över på ett dygn, be någon frisk person att hämta ett provtagningtest för covid-19 åt dig från sjukstugan.

Medan du väntar på provsvaret ska du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter, i den mån det går, samt vara noga med hygienen.

Om du träffat någon som har covid-19 och du inte har symtom

Vet du att du har träffat en person som har covid-19 och du inte har några symtom ska du ändå tänka på att du kan vara smittad. Var uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

Du bör undvika nära kontakt med andra människor under inkubationstiden. Är det möjligt bör du arbeta hemifrån.

Om det är någon i ditt hushåll som har symtom ska du göra som det står under rubriken Så gör du när någon i hushållet är sjuk i misstänkt covid-19.

Skulle du få symtom ska du göra som det står i stycket ovan Om du träffat någon som har covid-19 och du har symtom.

Om du bor med någon som är sjuk i misstänkt covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19, ska den som är sjuk isolera sig i hemmet. Den som är sjuk ska ta ett prov för att se om den har covid-19. Gå in på 1177.se för att se vad som gäller för provtagning om symtomen inte går över på ett dygn. 

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

 • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
 • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
 • Vara uppmärksam på om du själv får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

Telefonnummer för äldre som behöver hjälp

Kommunens socialtjänst är kontakt för äldre personer som behöver hjälp och inte har insatser sedan tidigare.

Extra insats riktad till äldre personer som inte har hemtjänst sedan tidigare och inte heller har någon annan hjälp av anhöriga eller andra personer. Socialas kansli tar emot ditt samtal och hjälper dig vidare till biståndsbedömare eller andra serviceinstanser utifrån ditt behov.

Socialas kansli
Tel: 0941-140 19 eller 140 20
Telefontid måndag - fredag mellan klockan 08.00 - 12.00

Har du frågor om coronavirus covid-19?

Har du generella frågor om coronaviruset, ber vi dig i första hand vända dig till krisinformation.se eller se Folkhälsomyndighetens frågor och svar. Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.  

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.


När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. På Vårdguiden 1177 Västerbottens webbplats finns samlad information om coronaviruset, klicka här för att komma till den sidan.

Kontakta genast en vårdcentral  eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Självskatta dina symtom

Region Västerbotten har tagit fram ett självskattningstest som du kan göra på webben. Genom testet får du veta om du bör kontakta vården eller om du kan ta hand om dina symtom hemma. 

Självskattningstest - behöver jag kontakta vården?

Känner du psykisk oro och stress?

Röda Korsets har öppnat en stödtelefon under coronakrisen. Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 Alla samtal är anonyma. 0771-900 800.

Konsumenträttigheter under coronakrisen

Dina rättigheter som konsument, läs mer på Konsumentverkets sida.

 

Senast uppdaterad den 20 januari 2021

Mer information

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har samlat de vanligaste frågorna och svaren (FAQ) om coronaviruset på sin webbplats.

Läs mer här hos folkhälsomyndigheten.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en sida med samlad information från svenska myndigheter.

Här kan du läsa mer samlad information och rekommendationer om coronaviruset.

Information på olika språk

Har du någon i din närhet som inte förstår svenska så bra? På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om coronaviruset på olika språk t.ex. thai, dari, farsi, tigrinja, tyska, franska.

Länk till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du har frågor eller är sjuk

113 13
113 13 är ett nationellt informationsnummer som du kan ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Läs mer här om 113 13

1177
Ring endast 1177 Vårdguiden om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Du får hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Läs mer hos 1177 om hur vården i Västerbotten jobbar med förberedelser och deras rekommendationer.

Information in other languages regarding the coronavirus

Translate the website with Google translate.