Åsele kommuns arbete med coronapandemin

Åsele kommun arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av covid-19. Vi har en nära samverkan med myndigheter och aktörer i Västerbottens län och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Spridningen av covid-19 ökar i hela länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende.

Senast uppdaterad 2021-04-08 11:01

På den här samlingssidan hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera smittspridning, konsekvenser av coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige är mycket hög. Covid-19 klassas som en pandemi av världshälsoorganisationen WHO.

For information in other languages click here.

Allmän smittspridning 

Allmän smittspridning råder i hela Sverige och således även i Västerbottens län. Det innebär att du riskeras att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i landet eller länet.

Via den här länken kan du se antalet bekräftade fall i Västerbottens län sen pandemins början. 

Skärpta rekommendationer i Västerbottens län

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

För alla i Västerbottens län

 • Umgås med få människor
  Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där.
 • Undvik platser om det är risk för trängsel.
  Det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker. Handla på tider när få andra personer finns i butiken. Du bör vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla helst ensam.
 • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan.
  Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom eller andra tecken på covid-19länk till annan webbplats,länk till annan webbplats även lindriga – stanna hemma.
 • Gör inga onödiga resor
  Du som vistas i Västerbottens län ska inte göra onödiga resor varken inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Var noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken.
  Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbottens län.
 • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö.
  Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.

  Vaccination mot covid-19 - skydda dig själv och andra

  • Alla som är 18 år och äldre kommer att bli erbjudna vaccin.
  • Ordningen styrs av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar.
  • Tidplanen påverkas av tillgång på vaccin.
  • Regionen ger information när det är din tur.
  • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19.
  • Mer information finns på www.folkhalsomyndigheten.se, www.1177.se och www.krisinformation.se 

  Mer om resor

  I Västerbottens län gäller: Gör inga onödiga resor. Res inte, varken inom eller utanför länet.

  Om du ändå måste resa:

  • Planera för en smittsäker resa
  • Du ska kunna isolera dig om du blir sjuk
  • Planera för att undvika trängsel
  • Undvik nya nära kontakter

  Efter en resa

  Alla som reser in i Sverige från annat land bör:

  • Testa sig vid ankomst samt dag 5
  • Stanna hemma 7 dagar oavsett testresultat
  • Det krävs ett negativ covid-19-test för utländska medborgare vid inresa till Sverige.

Stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar

För närvarande rekommenderas att alla barn i ett hushåll ska stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Det gäller barn från förskola till gymnasieskola.

Coronapandemin - det här gäller just nu

krisinformation.se finns sammanställt det som gäller nationellt och således även i Åsele kommun. Dessa förbud och rekommendation ska följas utöver de lokala skärpta rekommendationerna. 

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser

 • Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Mer om vaccinationer

Vaccinerna ska ges i två doser och är kostnadsfria. Information kommer kontinuerligt att uppdateras på 1177.se/vaccin-covid-19 samt under respektive hälsocentrals information på 1177.se/hitta-vard

Läs mer på 1177 Vårdguiden Västerbotten.

Har du funderingar om covid-vaccin? Läs Frågor & Svar på krisinformation.se eller ring 11313.

Läs "Detta gäller om coronavaccin" på Läkemedelsverkets webbplats.

Smittbärarpenning

Om du måste vara hemma och inte har ett arbete som kan utföras på distans kan du ha rätt till smittbärarpenning. Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webb.

Läget i Åsele kommun - så här hanterar kommunen pandemin

Åsele kommun följer fortlöpande utvecklingen av pandemin och samverkar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra organisationer och myndigheter vid regelbundna digitala möten som hållits minst en gång per vecka sen i början av pandemins utbrott, tätare ibland vid behov. Personal har även aktivt deltagit i mötesgrupper med fokus på speciell inriktning exempelvis skolfrågor, inköp av skyddsmaterial, efterlevnad av restriktioner samt på andra områden. 

Vi levererar veckovis lägesbilder från vårt geografiska område till dessa regionala samverkansmöten där länsgemensamma frågor avhandlas.

Vårt gemensamma fokus ligger på att stoppa smittspridning, upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper.

Åsele kommun har under hela pandemin hållit regelbundna möten med sin kris- och säkerhetsgrupp. Gruppen består av de olika verksamheternas ansvariga tjänstemän samt andra samordningsfunktionärer inom kommunen.

Inriktningen för detta arbete har varit att planera och agera för att säkerställa att verksamheter ska påverkas så lite som möjligt, klara av eventuell ökad smittspridning och sjukdom samt vara förberedda på att processen kan bli utdragen.

Åsele kommun följer de riktlinjer, rekommendationer och beslut som fattas av centrala och regionala myndigheter och uppmanar alla invånare i kommunen att göra detsamma.

Fritid, turism och kulturförvaltningens anläggningar

 • Simhallen - har stängt för allmänheten, men håller öppet för skolan.  
 • Sporthallen - har stängt för allmänheten, men håller öppet för skolan och unga födda 05 eller senare.  
 • Gym - stängt för alla.
 • Ishallen - stängd för allmän åkning, men en isbana har anlagts utomhus som är till för alla.
 • Ungdomsgård - stängd.
 • Biograf - stängd.
 • Biblioteken i både Åsele och Fredrika har stängt fr.o.m 12/11. Till dig som är "meröppetkund": gör ditt besök kort och högst två personer får vistas i foajén samtidigt. Vi kör ut böcker och medier till de som vill i Fredrika och Åsele samhälle. Vill du bli meröppetkund eller har andra funderingar ring 0941-140 80 eller mejla: biblioteket@asele.se.
 • Elljusspår, skidspår, utegym med mera hålls igång som vanligt. Tänk på att hålla avstånd även utomhus.
 • Åslia - slalombacken har öppet har bland annat säkrat genom att styra upp kösystemet.

Förboka ditt besök

Kommunhuset och dess kontor för Sociala enheten, Tekniska enheten, Administrativa enheten (där kansli, IT, ekonomi och löner ingår) tar sedan i våras endast emot bokade möten. Boka ditt möte via telefon eller mejl. 

Kulturhuset har också låst sina dörrar och tar också bara emot förbokade möten och konferenser. I Kulturhusets lokaler finns kontor för Fritid-, turism- och kulturförvaltningen, Statens Servicecenter, Arbetsmarknadsenheten (AME), Samisk koordinator, Lärcentrum, bion och ungdomsgården. Läs mer här.

Endast bokade besök tas emot på Åsele grundskolas expedition. För bokning skicka mejl till bou@asele.se eller till berörd skolchef/rektor (förnamn.efternamn@asele.se). Vid varuleverans finns anvisningar på dörren. Läs mer om vad som gäller för skolan här.

Lämna prov för covid-19

Region Västerbotten provtar för covid-19. Om du har symptom, tror att du har covid-19 och vill lämna prov kan du be en frisk person att hämta ett provtagningskit till dig för egen provtagning på Åsele sjukstuga. Läs mer om vad som gäller i Åsele genom att klicka på den här länken.

Alla som bor med en person som fått ett testsvar som visar positivt för covid-19 ska också stanna hemma oavsett ålder i 7 dagar efter att covidprov på den som är sjuk/symptom har tagits.

Tillsammans minskar vi smittspridning!

 

Anpassningar i Åsele kommuns verksamhet

 • Tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska ska inte genomföras. Digital medverkan ska alltid vara förstahandsalternativet.
 • Även interna möten ska i första hand genomföras digitalt.
 • Om möjligt kan vissa medarbetare arbeta på distans under en begränsad period, förutsatt att medarbetaren i sitt nuvarande arbete har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån och redan har den utrustning som behövs för detta.

Telefonnummer för äldre som behöver hjälp

Kommunens socialtjänst är kontakt för äldre personer som behöver hjälp och inte har insatser sedan tidigare.

Extra insats riktad till äldre personer som inte har hemtjänst sedan tidigare och inte heller har någon annan hjälp av anhöriga eller andra personer. Socialas kansli tar emot ditt samtal och hjälper dig vidare till biståndsbedömare eller andra serviceinstanser utifrån ditt behov.

Socialas kansli
Tel: 0941-140 19 eller 140 20
Telefontid måndag - fredag mellan klockan 08.00 - 12.00

Har du frågor om coronavirus covid-19?

1177 Vårdguiden finns massor av information om covid-19 och coronavirus. Där kan du läsa dig till svaren på de flesta frågor.

Har du generella frågor om coronaviruset som du inte hittar svar på 1177 Vårdguidens webbplats, ber vi dig i första hand vända dig till krisinformation.se eller se Folkhälsomyndighetens frågor och svar. Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.  

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Självskatta dina symtom

Region Västerbotten har tagit fram ett självskattningstest som du kan göra på webben. Genom testet får du veta om du bör kontakta vården eller om du kan ta hand om dina symtom hemma. 

Självskattningstest - behöver jag kontakta vården?

Känner du psykisk oro och stress?

Röda Korsets har öppnat en stödtelefon under coronakrisen. Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 Alla samtal är anonyma. 0771-900 800.

Konsumenträttigheter under coronakrisen

Dina rättigheter som konsument, läs mer på Konsumentverkets sida.

 

Senast uppdaterad den 8 april 2021

Mer information

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har samlat de vanligaste frågorna och svaren (FAQ) om coronaviruset på sin webbplats.

Läs mer här hos folkhälsomyndigheten.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en sida med samlad information från svenska myndigheter.

Här kan du läsa mer samlad information och rekommendationer om coronaviruset.

Information på olika språk

Har du någon i din närhet som inte förstår svenska så bra? På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om coronaviruset på olika språk t.ex. thai, dari, farsi, tigrinja, tyska, franska.

Länk till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du har frågor eller är sjuk

1177.se Region Västerbotten hittar du svar på de flesta frågor rörande covid-19! Besök deras webbplats.

1177
Ring endast 1177 Vårdguiden om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Du får hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om du inte finner svar på webben och har generella frågor om covid-19 kan du ringa:

113 13
113 13 är ett nationellt informationsnummer som du kan ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Läs mer här om 113 13

 

 

Information in other languages

Translate the website with Google translate.