Åsele kommuns arbete med coronapandemin

Åsele kommun arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av covid-19. Vi har en nära samverkan med myndigheter och aktörer i Västerbottens län och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Senast uppdaterad 2020-10-22 09:30

På den här samlingssidan hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera smittspridning, konsekvenser av coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige är mycket hög. Covid-19 är deklarerat som en pandemi av världshälsoorganisationen WHO.

For information in other languages click here.

Allmän smittspridning 

Allmän smittspridning råder i hela Sverige och således även i Västerbottens län. Det innebär att du riskeras att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i landet eller länet.

Läget i Åsele kommun

Åsele kommun följer utvecklingen och samverkar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra ansvariga myndigheter. Vårt fokus ligger på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper.

Åsele kommun har aktiverat sin kris- och säkerhetsgrupp. Vi jobbar för att säkerställa att verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Verksamheterna förbereder sig för att kunna hantera en eventuell ökad smittspridning. 

Lämna prov för covid-19

Region Västerbotten provtar för covid-19. Om du har symptom, tror att du har covid-19 och vill lämna prov kan du antingen hämta ett provtagningskit för egen provtagning eller kontakta din hälsocentral eller sjukstuga. Läs mer om det genom att klicka på den här länken.

Tillsammans minskar vi smittspridning!

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Följ dessa råd:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Fler hygienråd.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
 • Undvik onödiga resor. Res bara kollektivt om du måste - gör plats för dem som inte har något annat alternativ. Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa sätt.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel. Håll avstånd till andra även när du reser.
 • Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19.
 • Från och med 1 oktober 2020 hävdes besöksförbudet på våra våra äldreboenden. Läs mer om det här och våra rutiner kring det.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, bröllop och liknande tillställningar. 
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Var källkritisk. Ager utifrån korrekt och saklig information. Läs mer om källkritik på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats

Om du känner dig sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor om symtomen inte går över på ett dygn. Det är alltid regionen som styr vilka som provtas utifrån de regionala förutsättningarna.

Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Barn som är friska kan gå i skola och förskola även om någon annan i familjen är sjuk, men om du som vårdnadshavare är sjuk ska du inte följa med barnet in i skolans eller förskolans lokaler.

Om du träffat någon som har covid-19 och du har symtom

Vet du att du har träffat någon som har covid-19 och du får symtom ska du isolera dig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 om symtomen inte går över på ett dygn.

Medan du väntar på provsvaret ska du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter, i den mån det går, samt vara noga med hygienen.

Om du träffat någon som har covid-19 och du inte har symtom

Vet du att du har träffat en person som har covid-19 och du inte har några symtom ska du ändå tänka på att du kan vara smittad. Var uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

Du bör undvika nära kontakt med andra människor under inkubationstiden. Är det möjligt bör du arbeta hemifrån.

Om det är någon i ditt hushåll som har symtom ska du göra som det står under rubriken Så gör du när någon i hushållet är sjuk i misstänkt covid-19.

Skulle du få symtom ska du göra som det står i stycket ovan Om du träffat någon som har covid-19 och du har symtom.

Så gör du när någon i hushållet är sjuk i misstänkt covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19, ska den som är sjuk isolera sig i hemmet. Den som är sjuk ska ta ett prov för att se om den har covid-19. Gå in på 1177.se för att se vad som gäller för provtagning om symtomen inte går över på ett dygn. 

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

 • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
 • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
 • Vara uppmärksam på om du själv får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

Är det möjligt bör du arbeta hemifrån.

Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Telefonnummer för äldre som behöver hjälp

Kommunens socialtjänst är kontakt för äldre personer som behöver hjälp och inte har insatser sedan tidigare.

Extra insats riktad till äldre personer som inte har hemtjänst sedan tidigare och inte heller har någon annan hjälp av anhöriga eller andra personer. Socialas kansli tar emot ditt samtal och hjälper dig vidare till biståndsbedömare eller andra serviceinstanser utifrån ditt behov.

Socialas kansli
Tel: 0941-140 19 eller 140 20
Telefontid måndag - fredag mellan klockan 08.00 - 12.00

Åsele kommuns Servicetjänst
Åsele kommun samordnar frivilliga insatser till äldre och övriga riskgrupper. 

Tel: 073-662 63 67 
Telefontid mån-fredag kl. 09.00-12.00

Har du frågor om coronavirus covid-19?

Har du generella frågor om coronaviruset, ber vi dig i första hand vända dig till krisinformation.se eller se Folkhälsomyndighetens frågor och svar. Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.  

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.


När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. På Vårdguiden 1177 Västerbottens webbplats finns samlad information om coronaviruset, klicka här för att komma till den sidan.

Kontakta genast en vårdcentral  eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Självskatta dina symtom

Region Västerbotten har tagit fram ett självskattningstest som du kan göra på webben. Genom testet får du veta om du bör kontakta vården eller om du kan ta hand om dina symtom hemma. 

Självskattningstest - behöver jag kontakta vården?

Känner du psykisk oro och stress?

Röda Korsets har öppnat en stödtelefon under coronakrisen. Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 Alla samtal är anonyma. 0771-900 800.

Konsumenträttigheter under coronakrisen

Dina rättigheter som konsument, läs mer på Konsumentverkets sida.

 

Senast uppdaterad den 22 oktober 2020

Mer information

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har samlat de vanligaste frågorna och svaren (FAQ) om coronaviruset på sin webbplats.

Läs mer här hos folkhälsomyndigheten.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en sida med samlad information från svenska myndigheter.

Här kan du läsa mer samlad information och rekommendationer om coronaviruset.

Information på olika språk

Har du någon i din närhet som inte förstår svenska så bra? På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om coronaviruset på olika språk t.ex. thai, dari, farsi, tigrinja, tyska, franska.

Länk till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du har frågor eller är sjuk

113 13
113 13 är ett nationellt informationsnummer som du kan ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Läs mer här om 113 13

1177
Ring endast 1177 Vårdguiden om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Du får hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Läs mer hos 1177 om hur vården i Västerbotten jobbar med förberedelser och deras rekommendationer.

Information in other languages regarding the coronavirus

Translate the website with Google translate.