Borgsjödagen

Vi visar filmen om Kornhässjan, där det hässjades och tröskades på gammalt sätt på Edor Nilssons gård för sista gången 1973.

Plats: Borgsjö Byastuga

När: 21 juli klockan 13:00

Arrangör: Borgsjö byaförening

Vi säljer fika 
Tipsrunda 
VÄLKOMNA!

Uppdaterad den 26 juni 2018