En kommun fri från våld

Kunskapsdag om våld och våldsförebyggande arbete!

Plats: Kulturhuset

När: 12 november

Syfte: Att öka kunskapen om våld, genus och våldsprevention i kommunen.

Mål: Att lägga grunden för ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete ur ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande perspektiv.

Bakgrund: Åsele kommun deltar tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och organisationen MÄN i ett processarbete utifrån våld och våldsförebyggande arbete.

Obs! För dig som är kallad gäller obligatorisk närvaro denna dag.

Målgrupp: politiker, tjänstemän, arbetsledare, skolan, föreningar, ideella organisationer och allmänheten. 

Mer information om det här långsiktiga arbetet finner du via den här länken.


Anmäl dig via formuläret nedan senast 4 november. 


(obligatorisk)
(obligatorisk)
(obligatorisk)
(obligatorisk)
(obligatorisk - välj endast ett alternativ)


Uppdaterad den 12 november 2019

Translate the website with Google translate.