Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder

Plats: Kulturhuset

När: 14 oktober klockan klockan 13

Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga hos kommunkansliet och biblioteket.

Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens digitala anslagstavla på hemsida www.asele.se/anslagstavla

Axplock från föredragningslistan

  • Revisionsrapport Verkställande av beslut
  • Förslag till åtgärder för att hantera ekonomiska underskottet inom Socialtjänstens verksamheter
  • Ovårdade byggnader och fastighetsytor
  • Extra Bolagsstämma Åsele Energiverk

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda!

/ Anders Westman, ordförande

Uppdaterad den 10 oktober 2019