Stipendier

Åsele kommun delar varje år ut tre stycken stipendier till personer som gjort något extra för bygden inom kultur och idrott. Du som är åselebo kan nominera vilka personer som ska få tilldelas stipendierna. Förslag till stipendiater skall åtföljas med motivering och skickas in skriftligen.

Kulturstipendium 
Åsele kommuns årliga Kulturstipendium har till ändamål att främja värdefull kulturell verksamhet inom Åsele kommun. Stipendiet tilldelas personer som verkar för den lokala kultu­rens bevarande - eller som allmänt bidragit till den kulturella verksamhetens främjande inom kommunen - som uppmun­tran och tack för pågående eller utförd gärning.

Förslag till stipendiat skall åtföljas med motivering och vara Åsele bibliotek tillhanda senast 10 februari 2019. Skicka förslag på stipendiat per e-post till: asa.persson@asele.se eller till adressen: Biblioteket, 919 85 Åsele.

Lista på tidigare stipendiater hittas om du klickar här. Upplysningar angående stipendiet lämnas av Åsa Johnson-Persson, tel. 0941-140 83.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Idrotts- o ledarstipendium
Åsele kommuns årliga Idrotts- & ledarstipendium delas ut till någon som själv utfört idrottsliga prestationer, eller verkat som ledare inom idrott.

Förslag till kandidat för Åsele kommuns årliga Idrotts- och ledarstipendium skall skriftligen lämnas till Fritid/Turism senast 10 februari 2019. Antingen via e-post: turismfritid@asele.se eller till adressen: Fritid/Turism, 919 85 Åsele. 

Lista på tidigare stipendiater hittas om du klickar här.

Upplysningar angående stipendiet lämnas av Turism/Fritidskontoret, tel. 0941-140 78.

------------------------------------------------------------

Årets Åselebo

Varje år utses en person bosatt i Åsele kommun till Årets Åselebo för ”sina oegennyttiga insatser till nytta och glädje för sina medmänniskor i Åsele kommun”.

Årets Åselebo väljs av en jury på fem personer. Jurun tillsätts av Vintermarknadsgruppen. Åseleborna ska ha möjlighet att föreslå personer till utmärkelsen men det står juryn fritt att välja den person som ska utses till Årets Åselebo.

Utmärkelsen delas ut i samband med Åsele Vintermarknad. Förslag till kandidat för Årets Åselebo skall skriftligen lämnas till Fritid/Turism senast 18 mars 2019. Antingen via e-post: turismfritid@asele.se eller till adressen: Fritid/Turism, 919 85 Åsele. 

Lista på tidigare stipendiater hittas om du klickar här. För information, ring Turism/Fritidskontoret 0941-140 78.

Aktuellt