Ungdomsgården

Åsele Ungdomsgård är öppen på fredagar mellan kl: 18.30-24.00 för alla som går i årskurs 6 på mellanstadiet till 1:a året på gymnasiet.

Ungdomsgården (förkortas UG) har en Facebook-grupp som du hittar via den här länken. Inför varje kommande fredag postas i Facebook-gruppen aktuella nyheter om vad som är på gång på UG.

Åseles ungdomsgård är stor och rymlig. Det finns möjlighet att spela pingis eller biljard, replokal, stor sal för dans eller konsert, scen, ett pysselrum, kök, caféteria, musikanläggning, filmmysrum och ett Xbox. Minst en gång i månaden ordnas någon speciell aktivitet på UG. 

Har du frågor om aktiviteterna på UG?
Kontakta: Richard Östmark, UG-föreståndaren 
Mobil: 072-242 89 07.