Lotteritillstånd

Om en förening vill ansöka om lotteritillstånd, ska denna på styrelsemöte fatta beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet eller för att anordna ett enskilt lotteri. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas samt förslag på kontrollant (någon som ej ingår i styrelsen).

 

Ansökningshandlingar

• Ifylld ansökningsblankett
• Stadgar (om vi inte redan har dessa)
• Verksamhetsberättelse från det senaste verksamhetsåret
• Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte

Upplysningar lämnas utav

Kultur/Fritidskontoret
Tel: 0941-140 78
E-post: fritidturism@asele.se

Ansökningsblankett finns här!

 

För mer information, se Lotteriinspektionens hemsida