Lotteritillstånd

Om en förening vill ansöka om lotteritillstånd, ska denna på styrelsemöte fatta beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet eller för att anordna ett enskilt lotteri. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas samt förslag på kontrollant (någon som ej ingår i styrelsen).

Ansökningshandlingar

• Ifylld ansökningsblankett
• Stadgar (om vi inte redan har dessa)
• Verksamhetsberättelse från det senaste verksamhetsåret
• Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte

Upplysningar lämnas utav


Tel: 0941-14077
E-post: ulf.jonsson-ejergard@asele.se

Ansökningsblankett finns här!

 

Lotteritillstånd kostar 400kr att utfärda. Kostnaden faktureras till föreningen. 

För mer information, se Spelinspektionens hemsida

 

Translate the website with Google translate.