Stämpeljakten

Stämpeljakten är under förändring och återkommer sommaren 2022!

Stämpeljakten är ett naturäventyr för alla upptäcktslystna barn (och vuxna) som vill utforska naturen i Åsele. Jakten går längs tre av kommunens historiska stigar: Offerhällanstigen i Sörnoret, Skogsmuseistigen i Torvsjö och Vitterstigen i Östernoret. Att anta utmaningen passar bäst under vår/sommar/höst när stigarna är lättframkomliga.

Tillsammans med vårdnadshavare, släkting, vän eller syskon kan alla äventyrslystna barn till fots utforska några av Åsele kommuns historiska stigar. Varje stig har en fiktiv guide som för vidare historien som stigarna har att berätta. På Offerhällan väntar Gabe och hans ren, vid Skogsmuséet visar Ugglan vägen och i Vitterhuset skymtas Vittra längs stigen.

I början och slutet av varje stig finns en orange orienteringsstämpel gömd. Dessa stämplas samlas i Stämpelkortet som även innehåller vackra kartor över de olika stigarna. Stämpelkorten kan hämtas på Åsele turistbyrå.

Efter att alla sagostigarna utforskats och stämplarna insamlats, lämnas stämpelkortet in på turistbyrån. Där väntar ett litet pris åt de modiga deltagarna. 

Illustration: Riczhard Molander
Illustration: Richard Molander

Turistbyrån ligger nu på Kulturhuset, Lillgatan 2.
Turistbyråns öppettider är:
Måndag - Fredag 8.00 - 15.00
God jaktlycka!

Translate the website with Google translate.