Nationalparken Björnlandet

Nationalparken Björnlandet är lättillgänglig och har flera välmarkerade leder som är olika långa. Det finns två stugor som man kan övernatta i gratis.

Det mest ovanliga med Björnlandet är just urskogen och man har funnit träd som har varit levande på 1100-talet. Området har använts av samerna för renskötsel sen mycket lång tid tillbaka och pågår än idag där. Björnlandets nationalpark bildades 1991 och omfattar 2369 hektar skog, myrmark, berg och tjärnar. 2000 olika arter av växter har kartlagts, många av dem är rödlistade. Anledningen till att det finns så många sällsynta växter som t.ex. den trädlevande flarnlaven är tack vare att gamla träd får vara kvar.

Björnlandet har en spännande brandhistoria. Det har kartlagts att minst 23 bränder härjat där. Det genomgående temat i parken är såklart träd men också kolad ved och tjärdoft.

Det finns 6 leder (sammanlagt 22 km) i Björnlandet som är olika långa, tydligt märkta och vissa är lättare medan andra lite mer utmanande. Huvudentrén vid Angsjön är lättillgänglig. Det går att köra bil ända fram till den och parkera där. På parkeringsplatsen finns dass och bakom det vedförråd. Vid entrén börjar en tilllgänglighetsanpassad led som är 200 m (maxlutning på 5 %) och den leder fram till informationstavlor samt rymligt vindskydd med sittplatser runt en fin eldstad med utsikt över lilla Angsjön. 

Veden är ett viktigt inslag och det finns ved vid entréerna året om som man kan plocka med sig lite av och sen finns det vid de två stugorna (Angsjökojan och Svärmorskojan). I stugorna som är öppna för alla och inte kan förbokas finns 6-8 sängplatser. Ta gärna med dig liggunderlag ifall du är där under högsäsong. Det är inte tillåtet att elda mer än på särskilda eldplatser.

I zon 2 och 3 går det bra att tälta (se kartan som finns vid entréerna), men minst 200 meter från stigarna. I zon 1 får man bara tälta på anvisad plats. Hundar får vistas i nationalparken men ska hållas kopplade. Det går bra att plocka bär och svamp för eget behov men du får inte plocka växter, skada träd eller bryta kvistar. Det råder fiskeförbud.

Om du har tur kanske du får se lavskrika, tjäder, pärluggla, ren eller älg men björn lär du nog inte se för de kommer mest troligen springa åt andra hållet när de känner lukten av människa.

Det finns inga soptunnor så ta med allt skräp hem igen, tack.

Läs mer om Björnlandet eller kom in till Turistbyrån på Lillgatan 2 och hämta karta/broschyr för att planera din utflykt.

Läs mer på Sveriges nationalparkers webbplats. 

 

Translate the website with Google translate.