Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) skall tydliggöra arbetsmarknadsfrågornas viktiga arbete och betydelse för Åsele kommun. Arbetsmarknadsenhetens viktigaste uppgifter är att hjälpa ungdomar och långtidsarbetslösa till egen försörjning och verka för en bra och effektiv flyktingmottagning/integration.

Arbetsmarknadsenheten uppdrag har Arbetsmarknadsfrågorna och Integrationsservice som sina två viktigaste uppdrag.

Arbetsmarknadsenheten startade april 2016 med tre anställda. Arbetsmarknad med en samordnare och Integrationsservice med en samordnare och en integrationsassistent. Vi har idag utökat med en Arbetsmarknadscoach. December 2016 flyttade vi till Ga. Tingshuset på Tingshusgatan 2 där vi har mycket trevliga lokaler och även tar emot våra nyanlända.

AME samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skattemyndigheten, kommunens socialtjänst, skolan, näringslivet, studieförbund, Vindelns Folkhögskola m.fl. och närliggande kommuner. Arbetsmarknadsenheten skall medverka till att bli en självklar del i Åsele framtida utveckling, och verka för en attraktiv kommun att bo och arbeta i.

AME arbetar med fyra stycken projekt, två under Arbetsmarknad och två drivs av Integrationsservice.

Tingshusskolan