Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) skall tydliggöra arbetsmarknadsfrågornas viktiga arbete och betydelse för Åsele kommun. Arbetsmarknadsenhetens viktigaste uppgifter är att hjälpa ungdomar och långtidsarbetslösa till egen försörjning och verka för en bra integration.

Arbetsmarknadsenheten uppdrag har arbetsmarknadsfrågorna och integration som sina två viktigaste uppdrag.

AME samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skattemyndigheten, kommunens socialtjänst, skolan, näringslivet, studieförbund, Vindelns Folkhögskola m.fl. och närliggande kommuner. Arbetsmarknadsenheten skall medverka till att bli en självklar del i Åsele framtida utveckling, och verka för en attraktiv kommun att bo och arbeta i.

 

 

Translate the website with Google translate.