Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten jobbar för:

  • Att stärka och öka ungdomars och långtidsarbetslösas möjligheter till egen försörjning genom arbete eller utbildning.
  • Vägledning mot utbildning, praktik och matchning mot arbetsgivare.
  • Ge de utlandsfödda så bra start som möjligt i Åsele genom att visa på vilka möjligheter som finns när det gäller studier och arbete.
  • Samarbeta med näringslivet, skolan, sociala avdelningen för att skapa förutsättningar med praktik, utbildningsplatser, lärlingsplatser mm.
  • Arbeta för att Åsele Kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare där tranieejobb, utbildningskontrakt och praktikplatser blir viktiga delar för framtidens kompetensförsörjning.
  • Jobba aktivt med föreningslivet och folkbildningen.

Translate the website with Google translate.