Integrationsservice

Åsele kommun tar emot nyanlända kommunplaceringar, kvotflyktingar och anhöriginvandrare för bosättning i kommunen.

Integrationsservice ansvarar för mottagandet av nyanlända. Vi ger praktisk hjälp vid bosättningen samt ger stöd och information under deras första tid i kommunen.

Det är viktigt att det fungerar bra för våra nyanlända att snabbt börja sina nya liv i Sverige. Därför samordnar Integrationsservice insatser från olika aktörer i samhället, myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, CSN och lokala aktörer som skolan, vården, bostadsbolag och andra företag/organisationer.

Vårt mål är att våra nyanlända snabbt ska bli en del av samhället och vilja stanna kvar i vår kommun.

Till Integrationsservice kan nyanlända i Åsele kommun vända sig för att få stöd och hjälp i många olika ärenden. Som exempel: kommunicera med myndigheter och andra aktörer i samhället, -få information i olika frågor, -läsa och förstå brev som man har fått från myndigheter etc., - boka tolk på modersmål för samtal.

Vi har öppet för "dropp-in besök" tisdag kl. 14.00 – 16.00 samt onsdag 9.00 – 11.00.

Träffar/besök övriga tider bokas efter överenskommelse.

Integrationsservice bedriver tillsammans med Svenska Kyrkan, Filadelfia och Röda Korset projektet Vän i Åsele där vi vill hjälpa våra nyanlända att få en bra start på sin nya bostadsort.

Integrationsservice genomför även projektet Arbetsmarknadskollen där vi vill visa våra nyanlända vilken arbetsmarknad som finns i närområdet kring deras nya bostadsort.