Åsele Energiverk

Åsele Energiverk AB är ett av Åsele kommun helägt aktiebolag. Anläggningen började byggas 1983 och är belägen på Norrstrands industriområde i Åsele.

Värmeverket producerar hetvatten (fjärrvärme) som till största delen produceras med fast bränsle, såsom bark, flis och grot. Den försålda energin ligger för närvarande på ca 25 000 MWh.

Våra anläggningar består av ca 85 större industri-, affärs- och bostadshus samt ca 315 egnahem.

I verket finns 2 fastvärmepannor på vardera 3,5 MW, 2 oljepannor samt rökgaskondensering. 
På Strandvägen finns en reservpanna med olja på 4,5 MW.

Energipris för en villa 72,50 öre/kWh inkl. moms (fr.o.m. 2019-01-01).
Fast avgift för villa 15 kW är 212:-/månad inkl. moms. 

Energipris för industrier och större fastigheter är 58 öre/kWh exkl. moms (fr.o.m. 2019-01-01).
Fast avgift för industrier och större fastigheter är beroende på effektuttag.

 

Prisjämförelse Åsele

Småhus Åsele 2019

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Vid ab. effekt Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 13 425 kr 15 kW 2 550 kr 10 875 kr
20 000 kWh 17 050 kr 15 kW 2 550 kr 14 500 kr
30 000 kWh 24 300 kr 15 kW 2 550 kr 21 750 kr
40 000 kWh 33 982 kr 20 kW 4 982 kr 29 000 kr

 

Flerbostadshus Åsele 2019

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Vid ab. effekt Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 000 kWh 67 582 kr 40 kW 9 582 kr 58 000 kr
200 000 kWh 168 382 kr 100 kW 23 382 kr 145 000 kr
500 000 kWh 420 900 kr 250 kW 58 400 kr 362 500 kr
1 000 000 kWh 835 862 kr 500 kW 110 862 kr 725 000 kr

 

Lokaler/Industrier Åsele 2019

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Vid ab. effekt Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 000 kWh 69 882 kr 50 kW 11 882 kr 58 000 kr
202 000 kWh 170 682 kr 110 kW 25 682 kr 145 000 kr
500 000 kWh 427 594 kr 285 kW 65 094 kr 362 500 kr
1 000 000 kWh 844 138 kr 575 kW 119 138 kr 725 000 kr

 Alla kostnader är angivna inkl. moms.